ลวด PC - WIRE

ลวด PC - WIRE

pc-wire0001

 

มีขนาด Ø 4 mm. และ Ø 5 mm.

 
pc-wire0001 pc-wire0002
pc-wire0003 pc-wire0004